با توجه به اهمیت روز افزون علوم پایه در سطحوح عمومی و تخصصی در جهان امروز و کمبود جدی پرداختن به آن در کشور ایران، لزوم ایجاد شرکت های مادر تخصصی برای پرداختن به این مهم، بیش از پیش احساس می شود. شرکت تعاونی دانش بنیان انگاره فیزیک توس با هدف پوشش بخشی از نیازهای موجود در این حوزه و توانمند سازی و به کارگیری متخصصصان در رشته های فیزیک و نجوم با شماره ثبت ۴۴۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۰۴۳۰۰ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۰ ثیت گردید.
این شرکت هم اکنون در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد مستقر بوده و دو شرکت دیگر را به عنوان زیر مجموعه خود دارد.
از جمله مأموریت های شرکت انگاره فیزیک توس به عنوان یک شرکت مادر تخصصی در عرصه فیزیک و نجوم می توان موارد زیر را برشمرد:
• کاهش نیاز نرم افزاری و سخت افزاری کشور
• تامین نیاز های تخصصی مراکز علمی و تحقیقاتی کشور
• اشتغالزایی و توانمند سازی فارغ التحصیلان رشته های فیزیک و نجوم برای فعالیت موثر
• ایجاد بستر مناسب برای رشد علمی کشور در سطوح دانش آموزی و دانشجویی با ساخت المان های علمی
• مشارکت دادن سازمان ها و ارگان ها در فرآیند ترویج علم در عموم جامعه